Gaya APA

al Haitsami, Nuruddin Ali Bin Abu Bakar Bin Sulaiman. (2005). Majma' al zawa'id wa manba' al fawa'id 8 . Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Gaya Chicago

al Haitsami, Nuruddin Ali Bin Abu Bakar Bin Sulaiman. Majma' al zawa'id wa manba' al fawa'id 8. Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005. Buku.

Gaya MLA

al Haitsami, Nuruddin Ali Bin Abu Bakar Bin Sulaiman. Majma' al zawa'id wa manba' al fawa'id 8. Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005. Buku.

Gaya Turabian

al Haitsami, Nuruddin Ali Bin Abu Bakar Bin Sulaiman. Majma' al zawa'id wa manba' al fawa'id 8. Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005. Buku.