Gaya APA

Hamim, Nur, Rusydiyah, Evi fatimatur, Thohir, M., Muhlisah, Channa AW, Liliek, Junaedi. (2010). al Qur'an Hadits Madrasah Aliyah . Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

Gaya Chicago

Hamim, Nur, Rusydiyah, Evi fatimatur, Thohir, M., Muhlisah, Channa AW, Liliek, Junaedi. al Qur'an Hadits Madrasah Aliyah. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2010. Buku.

Gaya MLA

Hamim, Nur, Rusydiyah, Evi fatimatur, Thohir, M., Muhlisah, Channa AW, Liliek, Junaedi. al Qur'an Hadits Madrasah Aliyah. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2010. Buku.

Gaya Turabian

Hamim, Nur, Rusydiyah, Evi fatimatur, Thohir, M., Muhlisah, Channa AW, Liliek, Junaedi. al Qur'an Hadits Madrasah Aliyah. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2010. Buku.