Gaya APA

Anam, Khoirul, Junaedi. (2016). Istikhdam al aflam fi ta'lim al lughah al Arabiyah li tanmiyah maharah al istima' bi al madrasah al mutawasithah al Islamiyah al hukumiyah Sidoarjo / Khoirul Anam; Pembimbing: Junaedi . Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Gaya Chicago

Anam, Khoirul, Junaedi. Istikhdam al aflam fi ta'lim al lughah al Arabiyah li tanmiyah maharah al istima' bi al madrasah al mutawasithah al Islamiyah al hukumiyah Sidoarjo / Khoirul Anam; Pembimbing: Junaedi. Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. Tesis.

Gaya MLA

Anam, Khoirul, Junaedi. Istikhdam al aflam fi ta'lim al lughah al Arabiyah li tanmiyah maharah al istima' bi al madrasah al mutawasithah al Islamiyah al hukumiyah Sidoarjo / Khoirul Anam; Pembimbing: Junaedi. Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. Tesis.

Gaya Turabian

Anam, Khoirul, Junaedi. Istikhdam al aflam fi ta'lim al lughah al Arabiyah li tanmiyah maharah al istima' bi al madrasah al mutawasithah al Islamiyah al hukumiyah Sidoarjo / Khoirul Anam; Pembimbing: Junaedi. Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. Tesis.